پزشکان

دکتر شیما فتحی

متخصص مغز و اعصاب

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دکتر مریم محمدی

داروساز

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دکتر فریده شمس

دندان پزشک

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دکتر حمیده منفرد

گرافیست

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دکتر گیسو محمدی

داروساز

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹

دکتر سارا محمدی

زنان زایمان

۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹