درباره ما

موسسه علمی پژوهشی نواندیش

مرکز نشر و تحق یقات علمی پ یشرفته نواندیش در سال 1393 با شماره ثبت 6339 اداره ثبت شرکت ها واقع در استان خراسان

رضوی شهرستان مشهد مقدس با همت جمعی از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه تحقیق و پژوهش فعالیت خود

را آغاز نمود. این مرکز افتخار دارد که با تلاش جمعی از اعضای خود موفق به دریافت نمایندگی رسمی و انحصاری چندین ژورنال

علمی معتبر گردیده و بیش از ۵۰ طرح پژوهشی دانشگاهی و برون دانشگاهی را اجرا نموده است. چاپ و نمای ه سازی قریب به

۴۰۰۰ مقاله علمی پژوهشی ، همکاری و اجرای بیش از ۲۰ همایش ملی و بین المللی وبرگزاری ب یش از ۲۰ گارگاه آموزشی از

دیگر دستاوردهای این مرکز می باشد .

 

خدمات تحقیقاتی فراوان

_

همکاران ما