سرقت ادبی متون تحقیقی ( ITHENTICATE )

iThenticat یک سرویس حرفه ای تشخیص سرقت ادبی است، که در حال حاضر توسط ناشران علمی و گروه های پژوهشی در سراسر جهان پشتیبانی و استفاده می شود.  بطوریکه اطمینان لازم از اصالت مقاله را قبل از انتشار توسط ژورنال ایجاد می نماید. با کمک این بانک اطلاعاتی می توان گزارش دقیق درصد سرقت ادبی با ارایه مستندات کامل از منبعی که کپی برداری صورت گرفته است را مشخص کرد. در حال حاضر کلیه ژورنالهای پایگاههای IEEE، Wiley، Nature، Springer، Elsevier و از این سرویس استفاده می کنند و مقالاتی که برای این ژورنالها ارسال میشود قبل از ارسال به چرخه داوری از نظر سرقت ادبی و همپوشانی توسط این سرویس چک می شود و اگر مقاله دارای سرقت ادبی و همپوشانی باشد , مقاله ریجکت خواهد شد. پس بهتر است , پژوهشگران محترم قبل از ارسال مقاله به ژورنالها حتما مقاله خود را با این سرویس چک کنند تا اگر دارای سرقت ادبی یا همپوشانی باشد آن را اصلاح کنند.

 iThenticate به محققان کمک می کند تا مقاله خود را با بیش از ۶۰ میلیارد صفحات وب و  105 میلیون آیتم های محتوایی، از جمله ۴۹ میلیون اثر منتشر شده از انتشارات علمی که عضو Cross Check هستند ،از سوء رفتار درمورد سرقت ادبی جلوگیری کنند.

این سرویس مختص مقالات چاپ شده به زبان انگلیسی یا متون و کتبی می باشد که به صورت انگلیسی موجود می باشد .

مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته نواندیش نمایندگی انحصاری موسسه پژوهشی casrp انگلستان این خدمت رو برای تمام پژوهش گران ایرانی فعال نموده است .